In Magical Movement

 

 

De vierkante ruimte is in een warme oranjerode kleur gehuld en de stenen zuilen reiken tot aan het plafond. Een krachtige Heilige plek, waar het aangenaam is. De warmte en heiligheid voelbaar.

De kracht, de wijsheid en levensenergie, die door de  stenen vloeren en muren sijpelt. De kracht die gedeeld mag worden. Doorgegeven aan hen die aanwezig zijn en hun nageslacht.

Gedeeld door degene die de inwijdingen ontvangen hebben.

Daar zitten zij, op een hoger geplaatst altaar, met zachte kussens. Deze Egyptische Godin, met haar lange zwarte haar en diadeem om haar hoofd. De edelsteen verbonden met haar derde oog. Ze is gehuld in sensuele kledij met een doorzichtige stof erover. Ze straalt kracht uit.

Sensualiteit, seksualiteit en wijsheid. Ze is diep verbonden met het diepste wezen in zichzelf. Eenheid, harmonie en een immense kracht. Een kracht, die de zuilen omver zouden kunnen blazen.

Tegenover haar zit een mannelijke God met een krachtige lichaam, oker-zwart, stijl half lang haar. Hij straalt een immense kracht uit, die gelijkwaardig is aan de Egyptische godin. Hij is verbonden met zijn essentie, zijn diepste wezen. Harmonie en eenheid in zichzelf. Alle aspecten van zichzelf belichaamd.

Samen verspreiden zij en delen zij.  De kennis, de wijsheid, de Heilige Graal.

In deze Heilige tempels bevinden zich Egyptische mannen en vrouwen, die deze leer, deze inwijdingen mogen ontvangen. De inwijdingen waarop sommigen zo lang hebben gewacht.

Samen zitten zij om de Egyptische God en Godin, zij die de inwijdingen door mogen geven, de diepste wijsheid en kennis. De kennis en wijsheid, die in de huidige tijd vergeten is.

De mannen en vrouwen om deze God en Godin, zitten net als zij tegenover elkaar en ze voelen de energie. De energie, die deze ingewijden brengen.

Deze hoge trillingsfrequentie van onvoorwaardelijke liefde en eenheid.

Ze tonen de inwijding. De inwijding door energetische contact te maken. Te verbinden met elkanders hart en ziel. Openen. Onvoorwaardelijke liefde en levensenergie laten stromen. Samen bewegen, ademen, contact maken.

Het veld wordt sterker en sterker en zij stralen een licht uit. Een gouden licht dat deze Heilige tempel verlicht. De mannen en vrouwen voelen de energie in heel hun wezen. Alle centra’s in hun lichaam worden op natuurlijke wijze geopend. De levensenergie stroomt en meer dan dat. Ze krijgen visioenen. Visoenen van paradijzen, harmonie, eenheid, samensmelting.

Het proces tussen beide groeit en versterkt. Ze beminnen elkaar. Beminning vanuit harmonie en gelijkwaardigheid en het energetische veld wordt steeds groter en krachtiger.  De verbinding met de Zuil van licht, de potentie, de kracht, de liefde. De verbinding met de donkere Dieptes. Openen, ontvangen, overgave, kracht en de liefde.

De krachtige, helende en transformerende energieën die naar de hogere centra’s in het lichaam stromen. De kristallen activeren. Deze kracht verspreiden vanuit deze verschillende krachtcentrales in het lichaam. Opent nieuwe dimensies.

De lichamen van de mannen en vrouwen om hen heen beginnen te trillen. De vibraties in deze Tempel en hun lichaam nemen toe.

De beminning vindt in verschillende dimensies plaats. De energetische laag, zielslaag en fysieke laag.

De samensmelting is intens, transformerend en het magnetische veld wordt zo krachtig, dat de mannen en vrouwen eromheen hun adem, stem en lichaam gebruiken om deze energie te geleiden. Soms ontstaan er harmonieën, die zo krachtig zijn dat het iedere zenuw en cel doet sidderen. De ziel danst. Danst met de energie van levenskracht.

Ingewijd, nemen de mannen en vrouwen hun plaats in en vervolgen zij hun eigen proces in deze Heilige Tempel. Omhuld in deze oranjerode gloed.

De samensmelting is het ultimo van de onvoorwaardelijke liefde en de kracht van Heilige Seksualiteit, die alle centra’s in het fysieke en energetische lichaam opent.

Zìj zijn de onvoorwaardelijke liefde, de zielsverbinding, de gelijkwaardigheid, de harmonie, de eenheid, de samensmelting.

Recent Posts

Leave a Comment